Gerb Bayroq Madhiya Davlat mukofotlari Bosh sahifa Mobil versiya Sayt xaritasi Forum
Матнни тинглаш!
 • xorazm.uz

  Юртбошимизнинг табири билан айтганда, Хоразм «Ўзбек давлатчилигининг илк тамал тоши қўйилган мукаддас замин!». Инсоният тамаддуни ўчоқларидан хисобланмиш бу кўхна юртдан не-не буюк алломалар, қомусчи олимлар, аҳли донишлар, авлиё-анбиёлар етишиб чиққан.

 • xorazm.uz

  Истиқлол туфайли юртимиздаги қадим шаҳарлар ва қалъалар, маданият ўчоқларини кўриш, зиёрат қилиш учун етти иқлимдан келаётган сайёҳларнинг сони йилдан-йилга ошмоқда. Жаҳон бизнинг мўтабар юртимизни кўришга орзуманд!

 • xorazm.uz

  2017-2018 йилларда Хоразм вилояти саноати салоҳиятини ривожлантириш дастури амалиётга аллақачон татбиқ қилинаётган улкан қурилишу таъмирлаш, энг замонавий асбоб-ускуналар келтириш, керакли мутахассисларни ўқитиш, ўргатиш жараёни жадал йўлга қўйилди.

 • xorazm.uz

  Халқимиз дастурхонининг файзиёблиги, бозорларимизнинг тўкинлигию озиқ-овқат маҳсулотларининг сероблиги, арзонлиги, бир сўз билан айтганда юртимиз фаровонлиги бободеҳқонларимизнинг меҳнати маҳсулидир. Хоразм вохаси қишлоқ хўжалиги сохасида хам етакчилардан ҳисобланади.


Инвестициялар ва қурилиш

 2014-йил 2-квартал cтатистик ва тахлилий ахборотлар (635kb)

2014 йилнинг январь-июнь ойларида вилоятнинг асосий капиталини кўпайти-ришга 700039,9 млн. сўм миқдорида инвестициялар киритилди ва 2013 йил январь-июнига нисбатан 117,4 фоизни ташкил қилди. 
Молиялаштириш манбалари бўйича асосий капиталга киритилган инвестицияларнинг тақсимланиши қуйида келтирилган:
Жамига нисбатан фоиз хисобида

 

Жами инвестициялар, млн. сўм

Шу жумладан молиялаштириш манбалари бўйича

респуб-лика
бюджети

кор-
хоналар ва аҳоли маб-лағлари

чет эл инвес-тиция- лари ва кредит-лари

банк кредитлари ва бошқа қарз маб- лағлари

бюд-жетдан ташқари фондлар маблағлари

 

 

 

 

 

 

 

Жами

700039,9

5,6

61,2

0,7

16,7

15,8

шу шумладан мулкчилик шакллари бўйича:

 

 

 

 

 

 

Давлат

197460,6

19,8

18,2

1,4

4,5

56,1

Нодавлат

502579,3

0,04

78,1

0,5

21,36

-


Иқтисодиётнинг айрим тармоқларида чет эл инвестициялари ва кредитларини ўзлаштириш қуйидаги маълумотларда ифодаланади:

чет эл инвестициялари ва кредитларининг 
умумий ҳажмига нисбатан фоиз ҳисобида

Иқтисодиёт тармоқларида барча молиялаштириш манбалари ҳисобига асосий капиталга киритилган инвестициялар таркиби қуйидаги кўринишда:

 

2014й.
январь-июнь

2013 йил январь-июнь ойларида умумий ҳажмга нисбатан фоизда

млн. сўм

умумий ҳажмга нисбатан фоизда

 

 

 

 

Асосий капиталга киритилган
инвестициялар – жами

700039,9

100

100

Ишлаб чиқариш тармоқлари

320597,3

45,8

43,6

саноат

150770,4

21,5

4,7

шу жумладан:

 

 

 

ёқилғи-энергетика

10700,5

1,5

3,8

газ саноати

14026,0

2,0

0,5

машинасозлик

93788,4

13,3

1,0

қурилиш материаллари саноати

8032,9

1,1

0,3

шиша саноати

1642,5

0,2

-

енгил саноат

7467,5

1,1

0,9

озиқ-овқат саноати

8767,8

1,3

0,7

микробиология саноати

61,3

0,01

0,01

ун янчиш-крупа ва умум озука саноати

905,8

0,1

0,2

қишлоқ хўжалиги

22869,3

3,3

4,2

қурилиш

19526,2

2,8

2,8

транспорт ва алоқа

88536,1

12,6

24,5

савдо ва умумий овқатланиш

36763,8

5,3

4,4

бошқа ишлаб чиқариш
тармоқлари

7509,5

1,2

0,2

Ноишлаб чиқариш тармоқлари

379442,5

54,2

56,4

уй-жой қурилиш

243042,1

34,7

40,2

коммунал хўжалик

25874,9

3,7

3,3

соғлиқни сақлаш

38228,4

5,5

3,7

таълим

26166,2

3,7

3,7

бошқа ноишлаб чиқариш
тармоқлари

46130,9

6,6

5,5


Асосий капиталга ўзлаштирилган инвестициялар умумий ҳажмининг  320597,3 млн. сўми ёки 45,8 фоизи ишлаб чиқариш тармоқларига йўналтирилди, ноишлаб чиқариш тармоқларига 379442,5 млн.сўм ёки 54,2 фоизи йуналтирилди. 

Ижтимоий соҳа объектларини қуриш

Ноишлаб чиқариш соҳасига киритилган инвестициялар ҳажмидан  243,0 млрд. сўм ёки 34,7 фоизи уй-жой қурилишида ўзлаштирилган. 2014 йилнинг январь- июн ойларида умумий майдони 491,3 минг кв. м бўлган 2708 та уй-жой (2013 йил ян-варь-июнига нисбатан  118,7 фоиз), шу жумладан қишлоқ жойларида 439,9 минг кв.м. (356,5 фоиз) уй-жой фойдаланишга топширилди.

Умумтаълим мактаблари қошидаги спорт иншоатлари, болалар мусиқа ва санъат мактаблари қурилишида 8,6 млрд. сўм инвестициялар  болалар спортини ри-вожлантириш жамғармаси ҳисобидан ўзлаштирилди, бу эса ноишлаб чиқариш соҳасига йўналтирилган инвестицияларнинг 2,3 фоизини ва таълим соҳасига кири-тилган инвестицияларнинг  3,7 фоизини ташкил килди.

Коммунал қурилиш соҳасида  200,7 км узунликдаги ичимлик суви, 25,7 км узунликдаги газ тармоқлари ишга туширилди, бу 2013 йилнинг январь-июнига нис-батан мос равишда 585,1 фоиз ва 58,5 фоизни ташкил қилди. Ишга туширилган уму-мий ичимлик суви тармоклари 22,7 фоизи ва газ тармоқларининг 100 фоизи шаҳар жойларига тўғри келади.

Ичимлик суви тармоқлари қурилишига 11676,1 млн. сўм, шундан 281,9 млн. сўм  аҳоли маблағлари ҳисобига,  газ тармоқлари қурилишига 481,5 млн. сўм, шунд-ан барчаси аҳоли маблағлари ҳисобига инвестициялар ўзлаштирилди.

Курилиш фаолияти. 2014 йилнинг январь-июнь ойларида 525128,6 млн. сўмлик курилиш ишлари бажарилиб, 2013 йилнинг январь-июнига нисбатан ўсиш суръати 108,9 фоизни ташкил этди.

 қурилиш ишлари умумий ҳажмининг 75,9 фоизи янги қурилиш, корхоналарни реконструкция қилиш, кенгайтириш ва техник жиҳатдан қайта жиҳозлашга,                                            24,1 фоизи капитал, жорий таъмирлаш ишларига тўғри келади.

Нодавлат мулкчилик шаклидаги ташкилотлар томонидан 482875,1 млн. сўмлик қурилиш ишлари амалга оширилиб, қурилиш ишларининг умумий ҳажмида                   92,0 фоизни (2013 йилнинг январь-июн нисбатан 106,8 фоиз) ташкил қилди.

Мулкчилик шакллари бўйича қурилиш ташкилотларининг ўз кучлари билан бажарган қурилиш ишлари тақсимоти қуйидагича ифодаланади:

умумий ҳажмга нисбатан фоиз ҳисобида