Gerb Bayroq Madhiya Davlat mukofotlari Bosh sahifa Mobil versiya Sayt xaritasi Forum
Матнни тинглаш!
 • xorazm.uz

  Юртбошимизнинг табири билан айтганда, Хоразм «Ўзбек давлатчилигининг илк тамал тоши қўйилган мукаддас замин!». Инсоният тамаддуни ўчоқларидан хисобланмиш бу кўхна юртдан не-не буюк алломалар, қомусчи олимлар, аҳли донишлар, авлиё-анбиёлар етишиб чиққан.

 • xorazm.uz

  Истиқлол туфайли юртимиздаги қадим шаҳарлар ва қалъалар, маданият ўчоқларини кўриш, зиёрат қилиш учун етти иқлимдан келаётган сайёҳларнинг сони йилдан-йилга ошмоқда. Жаҳон бизнинг мўтабар юртимизни кўришга орзуманд!

 • xorazm.uz

  2017-2018 йилларда Хоразм вилояти саноати салоҳиятини ривожлантириш дастури амалиётга аллақачон татбиқ қилинаётган улкан қурилишу таъмирлаш, энг замонавий асбоб-ускуналар келтириш, керакли мутахассисларни ўқитиш, ўргатиш жараёни жадал йўлга қўйилди.

 • xorazm.uz

  Халқимиз дастурхонининг файзиёблиги, бозорларимизнинг тўкинлигию озиқ-овқат маҳсулотларининг сероблиги, арзонлиги, бир сўз билан айтганда юртимиз фаровонлиги бободеҳқонларимизнинг меҳнати маҳсулидир. Хоразм вохаси қишлоқ хўжалиги сохасида хам етакчилардан ҳисобланади.


Товарлар ва хизматлар бозори

 2014-йил 2-квартал cтатистик ва тахлилий ахборотлар (635kb)

2014 йилнинг январь-июнь ойларида чакана товар айланмаси 1089618,8 млн. сўмни ташкил этди ва ўтган йилнинг шу даврига нисбатан нисбатан 108,4 фоизга ошди. 

Хўжалик юритувчи субъектларнинг мулкчилик шакллари бўйича чакана товар айланмаси қуйидагича ифодаланади:

 

млн. сўм

2013йил
январь-июнга нисбатан фоиз
ҳисобида

Якунга
нисбатан фоиз
ҳисобида

Жами

1089618,8

108,4

100,0

Давлат мулки

189,6

30,7

0,02

Нодавлат мулки

1089429,2

112,3

99,98

Ундан фуқароларнинг хусусий мулки

174080,5

141,8

16,0


Савдо корхоналарининг чакана савдо айланмаси ҳажми жорий йилнинг январь-июнь ойларида 482829,0 млн. сўмни ташкил қилиб, 2013 йилнинг январь-июнь ойларига нисбатан 108,5 фоизга ошган. 

қишлоқ жойлардаги савдо корхоналарининг чакана савдо айланмаси умумий товар айланмасининг 2,5 фоизини ташкил қилди. 

Деҳқон бозорлари томонидан ҳисобот даврида қишлоқ хўжалик товарлари ва қорамол сотиш ҳажми 106,1 фоизга ошди ва 448392,7 млн. сўмга етди, унинг товар айланмаси умумий ҳажмидаги улуши 41,1 фоизни ташкил қилди.

Норасмий секторнинг (буюм бозорлари ва ихтисослаштирилган бозорлар) то-вар айланмаси 158571,2 млн. сўмни ташкил қилди ёки 2013 йилнинг январь-июнь ойларига нисбатан 115,1 фоизга ошган. Товар айланмасининг умумий ҳажмида унинг улуши 14,6 фоизни ташкил қилди.

Жорий йил январь-июнь ойларида чакана савдо айланмаси таркиби қуйидагича ифодаланади:


 

млн. сўм

2013 й.
январь-июнга нисбатан фоиз
ҳисобида

Якунга
нисбатан фоиз
ҳисобида

Чакана товар айланмаси

1089792,9

108,4

100

шу жумладан:

 

 

 

савдо корхоналари

482829,0

108,5

44,3

бозорлар

606963,9

108,3

55,7

Улардан:

 

 

 

буюм бозорлари ва ихтисослаштирилган бозорлар

158571,2

115,1

14,6

деҳқон (озиқ-овқат) бозорлари

448392,7

106,1

41,1

Умумий овқатланиш соҳасининг товар айланмаси 14647,6 млн. сўмга етди ёки 2013 йилнинг январь-июнь ойларига нисбатан 116,4 фоизни ташкил килди. 

2014 йилнинг 1 июль ҳолатига чакана савдодаги товар заҳиралари 8425,1 млн. сўмни ёки 7,0 савдо кунини ташкил қилди.


Аҳолига кўрсатилган пуллик хизматлар ҳажми 432580,5 млн. сўмни, унинг реал ўсиши эса 2014 йил январь-июнь ойларига нисбатан 116,3 фоизни ташкил қилди.  

Аҳолига пуллик хизматлар кўрсатишнинг асосий қисми расмий сектор томонидан амалга оширилиб (57,8 фоиз), бу секторда хизматлар ҳажми амалдаги нархларда 249851,6 млн. сўмни, ўсиш суръати эса 117,7 фоизни ташкил қилди.

Якка тартибдаги тадбиркорлар томонидан кўрсатилган хизматлар ҳажми 182728,9 млн. сўмни, пуллик хизматлар умумий ҳажмидаги улуши эса 42,2 фоизни ташкил этди. 

Нодавлат секторида кўрсатилган хизматларнинг улуши 90,4 фоиз бўлиб 391055,1 млн. сўмни ташкил қилди ёки ўтган йилга нисбатан 116,6 фоизга ошди.


Хўжалик юритувчи субъектларнинг мулкчилик шакллари бўйича аҳолига кўрсатган хизматлар ҳажми қуйидагича ифодаланади:


 

млн. сўм

Якунга
нисбатан фоиз
ҳисобида

2013 йил
январь-июнь ойлари якунга нисбатан фоиз
ҳисобида

Жами

432580,5

100,0

116,3

Давлат мулки

41525,3

9,6

125,1

Нодавлат мулки

391055,1

90,4

116,6

шундан:

 

 

 

фуқароларнинг хусусий мулки

188489,5

48,2

116,8

 Пуллик хизматлар умумий ҳажмида маиший хизматлар 8,8 фоизни ёки           38279,1 млн. сўмни ташкил қилди. Уларнинг реал ҳажми 2013 йил январь-июнга нисбатан 114,7 фоизга ошди. Маиший хизматларнинг 89,5 фоизи хусусий тадбир-корлар томонидан амалга оширилиб, ушбу секторнинг хизматлар ҳажми дастлабки баҳоланганда 34273,9 млн. сўмни, ўсиш суръати эса 116,4 фоизни ташкил қилди.

Маиший хизматлар ҳажмининг барча ҳудудларда ўсганлиги кузатилди. Ай-ниқса,  Урганч шаҳар (116,0 фоиз), Хазарасп тумани (115,1) Хива  (117,4 фоиз), Гур-лан (114,7 фоиз), Хонка (114,7 фоиз) туманларида бу кўрсаткич юқори бўлди. 

2014 йил январь-июнь ойларида иқтисодий фаолият турлари бўйича хизма-тлар ҳажми 1099,4 млрд. сўмни ташкил қилди, шу жумладан қишлоқ жойларида 439,2 млрд. сўм ёки умумий кўрсатилган хизматлар ҳажмининг 39,9 фоизини ташкил қилди. 2013- йилнинг шу даврига нисбатан ҳақиқий ўсиш 118,8 фоизни ташкил этди. 

2014 йил январь-июнь ойлари мобайнида хизматлар ишлаб чиқариш турлари бўйича (ҳақиқий баҳоларда) қуйидагича ифодаланади:


 

млн. сўм

2013 йил
январь-июнига нисбатан фоиз
ҳисобида

Якунга
нисбатан фоиз
ҳисобида

Жами хизматлар

1099442,1

118,8

100

Алоқа ва ахборотлаштириш хизматлари (мобил алока, "Интернет” тармоғига киришни таъминлаш, телевизион кабел алоқа, почта ва электралоқа хизматларини қўшган холда)

77663,6

133,3

7,1

Компютер дастурлаш хизматлари (маслаҳат бериш хизматларини қўшган ҳолда)

348,6

119,6

0,0

Молиявий хизматлар (банк, суғурта хизматларини, молиявий лизингни қўшган ҳолда)

96646,2

144,8

8,8

Транспорт хизматлари (логистика хизматларини қўшган ҳолда)

188874,1

123,3

17,2

Қурилиш хизматлари (бинони таъмирлаш ва муҳандислик жихозларини монтаж қилиш хизматларини қўшган ҳолда)

92871,3

113,4

8,4

Технологик дастгохларни таъмирлаш ва техник хизмат кўрсатиш хизматлари

2716,5

127,6

0,2

Қишлоқ хўжалик техникаларини таъмирлаш ва техник хизмат қўрсатиш хизматлари

453,5

104,6

0,0

Туристик хизматлар (меҳмонхона хизматларини қўшган ҳолда)

4702,0

121,6

0,4

шу жумладан, туристик хизматлари

384,3

180,0

0,0

мехмонхона хизматлари

4317,8

118,1

0,4

Савдо ва умумовқатланиш хизматлари

266693,0

113,5

24,3

Маиший хизматлар

57530,7

113,8

5,2

Таълим хизматлари

25972,4

107,6

2,4

Соғлиқни сақлаш хизматлари

11774,3

126,3

1,1

Қишлоқ хўжалиги соҳасидаги хизматлар

10181,5

110,4

0,9

Бошқа хизматлар

263014,3

111,8

23,9


 Хизмат кўрсатишда энг катта улуш савдо ва овқатланиш (24,3 фоизи), транс-порт  (17,2 фоиз) ва молиявий (8,8 фоиз) хизматларга тўғри келди.