Gerb Bayroq Madhiya Davlat mukofotlari Bosh sahifa Mobil versiya Sayt xaritasi Forum
Матнни тинглаш!
 • xorazm.uz

  Юртбошимизнинг табири билан айтганда, Хоразм «Ўзбек давлатчилигининг илк тамал тоши қўйилган мукаддас замин!». Инсоният тамаддуни ўчоқларидан хисобланмиш бу кўхна юртдан не-не буюк алломалар, қомусчи олимлар, аҳли донишлар, авлиё-анбиёлар етишиб чиққан.

 • xorazm.uz

  Истиқлол туфайли юртимиздаги қадим шаҳарлар ва қалъалар, маданият ўчоқларини кўриш, зиёрат қилиш учун етти иқлимдан келаётган сайёҳларнинг сони йилдан-йилга ошмоқда. Жаҳон бизнинг мўтабар юртимизни кўришга орзуманд!

 • xorazm.uz

  2017-2018 йилларда Хоразм вилояти саноати салоҳиятини ривожлантириш дастури амалиётга аллақачон татбиқ қилинаётган улкан қурилишу таъмирлаш, энг замонавий асбоб-ускуналар келтириш, керакли мутахассисларни ўқитиш, ўргатиш жараёни жадал йўлга қўйилди.

 • xorazm.uz

  Халқимиз дастурхонининг файзиёблиги, бозорларимизнинг тўкинлигию озиқ-овқат маҳсулотларининг сероблиги, арзонлиги, бир сўз билан айтганда юртимиз фаровонлиги бободеҳқонларимизнинг меҳнати маҳсулидир. Хоразм вохаси қишлоқ хўжалиги сохасида хам етакчилардан ҳисобланади.


2016 йил январь-сентябрда саноат маҳсулоти ҳажми 1702,7 млрд. сўмни ёки ўтган йилнинг шу даврига нисбатан ўсиш суръати 86,2 фоизни ташкил этди.

Ҳисобот даврида 1010,7 млрд. сўмлик истеъмол товарлари ишлаб чиқарилиб, 2015 йил январь-сентябрга нисбатан 79,7 фоизни ташкил этди. Жумладан, 440,5 млрд. сўмлик озиқ-овқат маҳсулотлари, ароқ-вино маҳсулотлари ва пиво, 570,2 млрд. сўмлик ноозиқ-овқат моллари (2015 йил январь-сентябрга нисбатан мос равишда 99,6 фоиз ва 69,1 фоиз) ишлаб чиқарилди.

Тармоқлараро саноат кооперациясини ривожлантириш, тайёр маҳсулотлар, бутловчи қисмлар ва материаллар ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш дастурини амалга ошириш доирасида тадбиркорлик субъектлари томонидан 2016 йилнинг январь-сентябр ойларида 17,5 млрд. сўмлик маҳаллийлаштирилган маҳсулот ишлаб чиқарилди.

2016 йил январь-сентябрда иқтисодий фаолият турлари бўйича саноат маҳсулотини ишлаб чиқариш қуйидагича ифодаланади:

 

млрд. сўм

ўсиш суръати, фоиз ҳисобида

 

 

 

Иқтисодий фаолиятнинг алоҳида турлари бўйича саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажми

1702,7

86,2

Тоғ- кон саноати ва очиқ конларни ишлаш

0,5

162,3

улардан:

 

 

Тог-кон саноати билан боглик бошка фаолият

0,5

162,3

Қайта ишлаш саноати

1548,1

85,1

ундан:

 

 

Озиқ- овқат маҳсулотлари, ичимликлар тамаки маҳсулотлари ишлаб чиқариш

486,0

113,5

Тўқимачилик маҳсулотлари, кийимлар, тери ва унга тегишли маҳсулотлар ишлаб чиқариш

431,2

110,0

Ёғоч ва пўкак буюмлар, поҳол ва тўқиш учун материаллардан буюмлари, мебеллар ишлаб чикариш

16,5

122,0

Қоғоз ва қоғоз махсулотларини ишлаб чиқариш

2,2

121,1

Ёзилган материалларни нашр қилиш ва акс эттириш

3,0

119,4

Кимё маҳсулотлари, резина ва пластмасса буюмлар ишлаб чиқариш

35,1

113,1

Асосий фармацевтика маҳсулотлари ва препаратлари ишлаб чиқариш

5,3

107,3

Бошқа нометалл минерал маҳсулотлар ишлаб чиқариш

101,3

105,8

Металлургия саноати

0,2

3,8 м

Автотранспорт воситалари, трейлерлар ва ярим прицеплар ишлаб чиқариш ҳамда машина ва ускуналарни таъмирлаш ва ўрнатиш, тайёр металл буюмлар ишлаб чиқариш

316,6

47,3

Электр, газ, буғ билан таъминлаш

ва ҳавони кондициялаш

138,9

96,4

Сув билан таъминлаш; канализация тизими, чиқиндиларни йиғиш ва утилизация қилиш

15,3

112,2

Истеъмол товарларини ишлаб чиқариш

1010,7

79,7

шу жумладан:

 

 

озиқ-овқат товарлари

4218,1

99,6

ноозиқ-овқат товарлари

570,2

69,1

 

Иқтисодий фаолият турлари бўйича саноат маҳсулоти

турларини ишлаб чиқариш

(йирик корхоналар бўйича) 

 

Ўлчов
бирлиги

2016 йил январь-сентябр

2015 й
январь-сентябрга
нисбатан %

Ишлаб чиқарадиган саноат

Ароқ

минг.л 100% спирт

1268,0

80,9

Узум виноси ёки узум турпини дистиллаш натижасида олинган спирт настойкалари, коньяк спиртидан ташқари

минг. л 100% спирт

12,5

137,4

Узум виноси

минг.литр

900,0

100,0

 

 

 

 

Йирик шохли қорамол, чўчқа, қўй, эчки, отсимонлар оиласига кирувчи хайвонлар гўшти, янги сўйилган ёки совитилган

тн

2,2

78,6

Юмшоқ буғдой ва спельта уни

минг.тн

49,5

93,6

Макарон маҳсулотлари ва шу каби хамирдан тайёрланган маҳсулотлар

тн

385,2

158,6

Биринчи навли ундан тайёрланган буғдой нони, оғирлиги 600 г (буханка)

тн

1991,1

128,8

Тозаланган пахта ёғи ва унинг фракциялари (кимёвий модификация қилинганларидан ташқари)

тн

9757,4

112,6

Чакана савдо учун қадоқланмаган пахтадан йигирилган бир қаватли ип

тн

 

 

Иш кийими

минг дона

27,2

98,8

Пахта толаси

минг тн

51,6

99,5

Пахта чигити

минг тн

78,6

101,0

Пахта тивити (линт)

тн

3714

94,2

Электр, газ, буғ билан таъминлаш ва ҳавони кондициялаш

Гидроэлектростанциялар ишлаб чиқарган электр энергияси

млн.кВт/с

390,2

77,7

Буғ ва иссиқ сув (иссиқлик энергияси)

минг Гкал.

66,5

71,4